Wednesday, September 22, 2010

birthdays.

and I'm greeting myself for I have survived 18 years of existence in this mad world.

wow. ang saya talaga. iba ang level ng euphoria ko ngayon.

tapos wala pang tumatayo sa kama para hulihin ang magaling nilang bunso na nasa harap na naman ng computer.