Thursday, August 26, 2010

o hi.

mapapatawad mo rin ako.
masyado lang kasi akong pinaglalaruan ng taong yun kaya hindi kita mabigyan ng oras ngayon.

sorry. not now. I won't be able to see you in the meantime.
I got a mountain-load of things to do. and a lot of experiences to learn from.

*emo-emo kasi matagal akong hindi nakapag-blogger.