Tuesday, November 23, 2010

Isang araw.

(Let Sya=isang kaibigan at Ako=ako. syempre.)

Ako: Sana pag may nagustuhan ako ulit hindi na taga-rito.
Sya: si *ano* tagarito, ah.
Ako: Kaya nga nagsisisi ako.
Sya: At si Labintatlong Letra ng Pangalan.
Ako: E bakit hindi naman kaklase?
Sya: sabi mo yung hindi taga-rito.
Ako: Oo nga.
Sya: ...
Ako: ..
Ako: ..
Ako: .. Tsaka.. *NOW PLAYING - THE ONLY EXCEPTION*
Sya: Di ikaw na.
Ako: *basag*.