Tuesday, November 23, 2010

Taking Advantage.

Oi, hindi, ah! utang na loob.
Spoiled brat yun, pano ako makakapalag dun?