Wednesday, June 23, 2010

never an issue, always an issue.

kanina, I mean, kahapon out of nowhere, naisipan kong ilagay dito ang aking 'dear diary' noong high school.
wala, para maiba naman. it will turn out the same I guess kase di ba my posts are just about him..
at isa pa, wala pa namang nakakabasa nito, eh.

watdayatink??

*seeking for answers........