Friday, March 12, 2010

mortal.

marunong din akong mapagod.
may kakayanan din akong hingalin.

marunong din naman akong sumuko.

tama na.

tao lang ako.
kung ayaw mo, di wag.