Friday, March 26, 2010

oh and I'm on my way to believing.

kung kailan ako naging handa.
kung kailan ko sinabi ko sa sarili ko na ito na ang oras para tapusin ito.

tsaka pa hindi matutuloy.
ano ba ito?
ano ba?

pagod na pagod na talaga ako.

argh.

kakatamad umales.
ang inettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt...di ko muna dadalhin tong mamahalin naming thesis.

papa-print ko muna yung mga dapat ipa-print!
sira printer namin what the eping hell.

since alam ko namang wala na akong pakinabang sa mundo.

aalis na ako sa panaginip ko na kahapon ko pa pinapanaginipan.

O PAHINGA KAILAN KA BA MARARANASAN??????????????????????