Friday, October 16, 2009

please take me anywhere but here!!!!

headbangan na to!!!!!
umagang-umaga eh noh...

oh well..
I'm just happy..
pretending it's nothing..again..

kahit masyado na akong pre-occupied..
hala sige tago na lang....
ganun naman lagi eh..