Thursday, April 29, 2010

ok. enough. enough.

t******
ayoko na sabi eh..

*nagwawala na umagang-umaga.


pu*sometextmissing*na naman, eh.

*naiiyak, nagpipigil ng luha*


pu**
tigil na ok.
tigil na talaga.

*suicidal mode na.*


things NEVER TURN OUT the way it should be.

and now, I'm sooooo alone here, crying.