Sunday, May 30, 2010

hanggang bukas na lang ang langit.

kung lilisan ka lang.
sinong papalit sa iyo?
sayang, sayang.

-sayang, stonefree.

yan ang nagpe-play sa utak ko ngayon eh.