Thursday, May 27, 2010

wag mong pahirapan ang sarili mo.

kung alam mo naman ang dahilan kung bakit ka nahihirapan.
o kung dahil sa isang tao kaya ka nagkakaganyan.

try mo kayang.

tanungin mo muna kung ano at sino at kung paano ka makakaalis sa kadenang pilit na tinatali sa yo kahit ayaw mo.

dibadiba.

so inspired to day.

thankyow.

*I should be. Things will work out. *